BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 LUTEGO 2017 ROKU O GODZINIE 14.00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.
 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Piszu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Piszu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z uzupełnieniem systemu My-quide o atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli w 2017 r.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pisz.
 15. Wybór przedstawicieli Rady Miejskiej w Piszu, którzy wejdą w skład Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.
 16. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad.

 

        Przewodniczący Rady

               Lech Borak

 

Data powstania: środa, 8 lut 2017 09:57
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 14:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 14 lut 2017 16:55
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 934 razy