BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 2 MARCA 2017 ROKU O GODZINIE 13:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Burmistrza Pisza.
 4. Zapytania i wnioski sołtysów.
 5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017 – 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji technicznej w zakresie oznakowania Mazurskiej Pętli Rowerowej, w pasie drogowym dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Pisz.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie kosztów związanych z uzupełnieniem systemu My-guide o atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie gminy Pisz.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli w 2017 r.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

       Lech Borak

Data powstania: wtorek, 28 lut 2017 12:19
Data opublikowania: wtorek, 28 lut 2017 13:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 mar 2017 14:42
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 859 razy