BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia


-Położenie nieruchomości – Jeglin, gmina Pisz,
-Numer działki – 63/1,
-Numer KW – 8963,

-Powierzchnia nieruchomości – 2200 m²,
-Opis nieruchomości – grunt przeznaczony do użytkowania jako teren działki zagrodowej,

-Roczna wysokość czynszu – 660 zł + 23 % podatku VAT,
-Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

  1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/410/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 63 poz. 920 z dnia 25 maja 2005 r., położona jest w obszarze zabudowy zagrodowej.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01 marca 2017 r. do dnia 22 marca 2017 r.
Data powstania: środa, 1 mar 2017 13:40
Data opublikowania: środa, 1 mar 2017 17:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 mar 2017 10:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 776 razy