BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wojska Polskiego,
-Numer działki – 538/2,
-Numer KW – 12303,

 

-Powierzchnia nieruchomości - 64 m²,
-Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem pod ogródek,

 

-Roczna wysokość czynszu – 64 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniai miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/009 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ul. Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 5 marca 2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 67, poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6MN/U – stanowiącym teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, miejscami postojowymi i zielenią przydomową.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 marca 2017 r. do dnia 27 marca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 7 mar 2017 11:24
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 10:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 mar 2017 11:39
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 638 razy