BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 37/17 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi w m. Kwik na dz. o nr geod. 106/2 w składzie:

1) Paweł Bosak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Sylwia Szczech – członek Komisji Przetargowej.

 

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 marca 2017 r.

 

 BURMISTRZ

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 13:34
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 14:22
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 583 razy