BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 48/17 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi nr 174001N w m. Ciesina na dz. o nr geod. 290/5 w składzie:

 

1) Paweł Bosak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

 

2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

 

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

 

4) Sylwia Szczech – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

 

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2017 r.

 

 

 

BURMISTRZ PISZA

 

/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 31 mar 2017 13:54
Data opublikowania: piątek, 31 mar 2017 14:29
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 538 razy