BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem  oraz dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

 

 

Wybrano ofertę złożoną przez GRAVEL Sp. z o.o., z siedzibą w Gałkówce 12, za łączną cenę 39.606,00 brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

 

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 2

 

GRAVEL Sp. z o.o.

 

Gałkówka 12

 

18-413 Miastkowo

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 2 (39 606,00 : 39 606,00)x60x4 = 240,00 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

 

Oferta nr 2 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

400,00 pkt

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

 

Oferta nr 4

 

PHU MARGO Mariusz Gosk

 

Al. Legionów 152

 

18-400 Łomża

 

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

 

Oferta nr 4 (39 606,00 : 47 232,00)x60x4 = 201,24 pkt

 

Liczba pkt w kryterium: termin podjęcia realizacji zadania określonego w zleceniu – 40 %:

 

Oferta nr 4 (1 : 1)x40x4 = 160,00 pkt

 

Razem

 

361,24 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: środa, 5 kwi 2017 14:04
Data opublikowania: środa, 5 kwi 2017 14:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 kwi 2017 07:31
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 676 razy