BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem oraz dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem  oraz dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) na terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)” wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 47.232,00 zł za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

 

 

Ponownego wyboru dokonano w związku z faktem, iż Wykonawca, którego oferta poprzednio została wybrana uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia.

 

 

 

Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ i według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza oferta.

Data powstania: środa, 19 kwi 2017 14:04
Data opublikowania: środa, 19 kwi 2017 16:03
Data przejścia do archiwum: czwartek, 27 kwi 2017 09:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 725 razy