BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 21 kwietnia 2017 roku Zamawiający – Gmina Pisz wszczął w drodze przetargu nieograniczonego postępowanie dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210. W odpowiedzi na powyższe ogłoszenie została złożona jedna oferta (złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o., ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz) niepodlegająca odrzuceniu.

 

Cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 168.768,34 zł brutto za realizację całego zamówienia, natomiast Zamawiający na realizację tego zadania może przeznaczyć 150.372,70 zł brutto.

 

 

 

W związku z powyższym mając na uwadze art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, mówiący o tym, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: środa, 10 maj 2017 14:29
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 16:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 maj 2017 09:30
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 751 razy