BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 76/17 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Szczechy Małe, oznaczonej nr działki 14/32 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019638/1, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
3.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 


§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 22 maja 2017 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 maja 2017 r.


Data powstania: środa, 10 maj 2017 15:05
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 16:18
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 507 razy