BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 18 maja 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511943-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 2 czerwca 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: czwartek, 18 maj 2017 14:12
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2017 14:19
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 cze 2017 10:56
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 858 razy