BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 23 maja 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 515208-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej w m. Hejdyk na dz. o nr geod. 210. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 7 czerwca 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej

Data powstania: wtorek, 23 maj 2017 14:10
Data opublikowania: wtorek, 23 maj 2017 14:17
Data przejścia do archiwum: środa, 7 cze 2017 10:48
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 849 razy