BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargiowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147 z późn. zm.),

Położenie nieruchomości – obręb Pogobie Średnie, gmina Pisz,
Numer działki – 180,
Numer KW – OL1P/ 00013177/9,
Powierzchnia nieruchomości –  3100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

Roczna wysokość czynszu – 170 zł,1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi teren, na którym istnieje możliwość zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej lub zagrodowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 22 czerwca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2017 09:39
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 10:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 07:18
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 694 razy