BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

1. Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Staszica,
- opis nieruchomości - teren zabudowany garażem murowanym,
- nr KW – OL1P/00012877/9,
- nr działki: 1108,
-powierzchnia nieruchomości – 21 m2,
2. Roczna wysokość czynszu - 168 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
3. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat, zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/387/17 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
4. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zespołu garaży murowanych. Położony jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
5. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
6. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanym corocznie przez Prezesa GUS, za rok poprzedni.
7. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2017 14:39
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 10:52
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 cze 2017 11:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 712 razy