BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 104/17 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonej nr działki 117/38 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00012877/9, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewa Rogowska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.

 

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 23 czerwca 2017 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2017 r.

Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 12:25
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 16:48
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 476 razy