BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23 CZERWCA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Pisza.
 5. Zapytania i wnioski sołtysów.
 6. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2017 - 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pisz.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Pisz, położonego w budynku nr 4 przy ul. Dworcowej w Piszu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Pisza.
 17. Stanowisko Rady Miejskiej w Piszu w sprawie Karty Samorządności.
 18. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady

     Lech Borak

Data powstania: środa, 14 cze 2017 14:49
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:50
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 cze 2017 17:04
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 757 razy