BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – 1022,
Numer KW – OL1P/ 00013025/9,
Powierzchnia nieruchomości –  21 m²,
Opis nieruchomości – teren pod garażem murowanym,
Roczna wysokość czynszu – 168 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

 

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

  1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar oznaczony symbolem D 23 KS – zespół garaży i zakład naprawczy, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
  3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 10 lipca 2017 r.
Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 11:45
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 12:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2017 11:30
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 673 razy