BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 108/17 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 68, 77, 75 obręb Babrosty

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 68, 77, 75 obręb Babrosty w składzie:

1) Paweł Bosak – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Adrian Majkrzak – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Sylwia Szczech – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 czerwca 2017 r.

 

BURMISTRZ PISZA

/-/ Andrzej Szymborski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:33
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:16
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 653 razy