BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz”, zostało złożonych siedem ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Świętojańskiej 12, za łączną cenę 1.437.153,89 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

PGE Obrót S.A.

Oddział z siedzibą w Białymstoku

ul. Świętojańska 12

15-082 Białystok

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (1 437 153,89 :  1 437 153,89)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 1 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

NOVUM Spółka Akcyjna

ul. Racławicka 146

02-111 Warszawa

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (1 437 153,89 : 1 453 307,28)x60x4 = 237,32 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 2 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

397,32 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 3

POLKOMTEL Sp. zo.o.

ul. Konstruktorska 4

02-673 Warszawa

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 3 (1 437 153,89 : 1 551 631,79)x60x4 = 222,28 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 3 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

382,28 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 4

TAURON Sprzedaż Sp. zo.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 4 (1 437 153,89 : 1 464 746,98)x60x4 = 235, 48 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 4 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

395,48 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 5

ENERGA - OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 5 (1 437 153,89 : 1 468 931,88)x60x4 = 234,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 5 (21 : 30) = 40 pkt x 4 = 112,00 pkt

Razem

346,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 6

VERVIS Sp. zo.o.

ul. Zielna 4

87-800 Włocławek

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 6 (1 437 153,89 : 1 468 931,58)x60x4 = 234,80 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 6 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

394,80 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 7

ENEA S.A.

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 7 (1 437 153,89 : 1 671 924,24)x60x4 = 206,28 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury za pobraną (sprzedaną) energię - 40 %:

Oferta nr 7 (30 : 30) = 40 pkt x 4 = 160,00 pkt

Razem

366,28 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 13:40
Data opublikowania: wtorek, 20 cze 2017 14:15
Data przejścia do archiwum: środa, 28 cze 2017 08:06
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 824 razy