BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Parkowa,
-Numer działki – cz. 532,
-Numer KW – OL1P/00013028/0,
-Powierzchnia nieruchomości – 1184 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,

 

-Roczna wysokość czynszu – 60 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2017 r.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar użytków zielonych. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2017 r. do dnia 12 lipca 2017 r.

 

Data powstania: środa, 21 cze 2017 09:16
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 10:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 lip 2017 13:56
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 583 razy