BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Piwna,
-Numery działek – 1293/13, cz. 1293/14, cz. 1293/15, cz. 1293/18,
-Numer KW – OL1P/00037513/1,

-Powierzchnia nieruchomości – 1300 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

- Roczna wysokość czynszu – 650 zł.

 

  1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

 

  1. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

 

  1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

  1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 19 czerwca 2017 r. do dnia 10 lipca 2017 r.
Data powstania: środa, 21 cze 2017 09:21
Data opublikowania: środa, 21 cze 2017 10:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 lip 2017 11:31
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 779 razy