BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Słubicka,
Numery działek – cz. 1135 i cz. 1129/37,
Numer KW – 13021,
Powierzchnia nieruchomości –  11 100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 444 zł.

 

 
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 1 roku.

 

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/269/16 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 maja 2016 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2749 z dnia 6 lipca 2016 r., stanowi teren oznaczony symbolami: 30.P – teren obiektów produkcyjnych, 29.ZT – teren zieleni - pas techniczny rzeki oraz 11.MN,U i 12.MN,U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

 

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić w terminie do 30 września 2017 r. na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

 

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 27 cze 2017 07:50
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2017 13:45
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 10:43
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 693 razy