BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Jagodne, gmina Pisz,
-Numer działki –  część 112/9,
-Numer KW – OL1P/00013689/1,
-Powierzchnia nieruchomości – 255 m2,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

 

-Roczna wysokość czynszu – 128 zł.

 

 

 

 



    1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko- Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.



 



    1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389 z dnia 2 grudnia 2015 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 36.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



 



    1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.



 



    1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Data powstania: wtorek, 27 cze 2017 08:44
Data opublikowania: wtorek, 27 cze 2017 13:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 10:44
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 639 razy