BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Klementowskiego,
-Numery działek – 453/6 i cz. 453/5,
-Numer KW – OL1P/00013024/2,
-Powierzchnia nieruchomości – 124 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

 

-Roczna wysokość czynszu – 62 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 17 lipca 2017 r.

 

Data powstania: środa, 28 cze 2017 08:06
Data opublikowania: środa, 28 cze 2017 11:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 10:44
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 653 razy