BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gałczyńskiego
Numer działki – cz. 431/67,
Numer KW – OL1P/ 00035347/2,
Powierzchnia nieruchomości –  18 m2,
Opis nieruchomości – teren pod garaż blaszany,
Roczna wysokość czynszu – 144,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze przetargu  nieograniczonego na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren zieleni, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27 czerwca 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r.

Data powstania: środa, 28 cze 2017 08:42
Data opublikowania: środa, 28 cze 2017 11:35
Data przejścia do archiwum: środa, 19 lip 2017 10:33
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 623 razy