BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wronia,
-Numer działki – cz. 1182/8,
-Numer KW – OL1P/00013027/3,
-Powierzchnia nieruchomości – 760 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,

 

-Roczna wysokość czynszu – 380 zł.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.     1. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

 

Data powstania: środa, 5 lip 2017 08:13
Data opublikowania: środa, 5 lip 2017 15:52
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2017 18:16
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 727 razy