BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wyzwolenia,
-Numer działki – cz. 424/16,
-Numer KW – OL1P/00012877/9,
-Powierzchnia nieruchomości – 2,5 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod garaż blaszany małych rozmiarów (2,00 m x 1,20 m)

 

-Roczna wysokość czynszu – 50 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku  zmiany stawki podatku VAT.

 

 

 

     1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

   2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 12 MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.     1. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.     1. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 4 lipca 2017 r. do dnia 25 lipca 2017 r.

 

Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 10:53
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 12:42
Data przejścia do archiwum: środa, 26 lip 2017 18:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 643 razy