BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na budowę parkingu przy ul. Kopernika w Piszu

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Budowa parkingu przy ul. Kopernika w Piszu”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

 

Wybrano ofertę złożoną przez Mariusza Gosk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MARGO" Mariusz Gosk z siedzibą w Łomży, przy Al. Legionów 152, za łączną cenę 179.334,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

 

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe w Piszu Sp. z o.o.

ul. Czerniewskiego 2

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 1 (179 334,00 : 213 549,87)x60x3 = 151,17 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20 %:

Oferta nr 1 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 %:

Oferta nr 1 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Razem

271,17 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

PHU MARGO Mariusz Gosk

Al. Legionów 152

18-400 Łomża

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60 %:

Oferta nr 2 (179 334,00 : 179 334,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: długość okresu udzielonej gwarancji - 20 %:

Oferta nr 2 (60 miesięcy) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium termin wykonania przedmiotu zamówienia – 20 %:

Oferta nr 2 (do dnia 31 sierpnia 2017 r.) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: poniedziałek, 10 lip 2017 13:10
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lip 2017 14:56
Data przejścia do archiwum: wtorek, 18 lip 2017 10:42
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 787 razy