BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Parkowa,
Numer działki –  cz. 532,
Numer KW – OL1P/00013028/0,
Powierzchnia nieruchomości –  1343 m²,
Opis nieruchomości – teren  przeznaczony  do użytkowania na cele rolne,
Roczna wysokość czynszu – 67 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 31 grudnia 2017 roku.

2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren użytków zielonych, położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiścić do 30 września 2017 roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 9 sierpnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

 

Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 14:10
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 16:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:17
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 763 razy