BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Staszica,
Numer działki – cz. 123,
Numer KW – 13027,
Powierzchnia nieruchomości –  72 m²,
Opis nieruchomości – teren pod hangarem (boks nr 52),
Roczna wysokość czynszu – 525 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 5 sierpnia 2023 roku.

2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 14 z dnia 12 stycznia 2011 r. stanowi obszar oznaczony symbolem B-2ZP – teren zieleni parkowej z hangarami na łodzie do wędkowania.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany corocznie wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

5. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 12 sierpnia 2017 r. do dnia 2 września 2017 r.

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 08:56
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 08:58
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:14
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 691 razy