BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Piwna,
-Numery działek – cz. 1293/13, cz. 1293/14, cz. 1293/15, cz. 1293/18,
-Numer KW – OL1P/00037513/1,
-Powierzchnia nieruchomości – 665 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania jako ogródek,
- Roczna wysokość czynszu – 332 zł.


1. Nieruchomości objęte niniejszym wykazem przeznaczone są zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowią obszar zieleni nieuporządkowanej niskiej. Położone są na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 17 sierpnia 2017 r. do dnia 7 września 2017 r.

Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 07:44
Data opublikowania: poniedziałek, 21 sie 2017 13:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:21
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 622 razy