BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 140/17 Burmistrza Pisza z dnia 09 sierpnia 2017 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 140/17

Burmistrza Pisza

z dnia 09 sierpnia 2017 r.

 

 

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

 

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z  późn. zm.) , art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r.  poz. 902 z późn. zm. ) oraz § 5 ust. 2 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu  stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/357/04  Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r.  w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Piszu  ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2005 r. Nr 10, poz.213 i Nr 103, poz.1396) zarządzam co następuje :

§ 1.

 Z dniem 10 sierpnia 2017 r.  cofam  Pani   Małgorzacie Oleszkiewicz  powierzenie  pełnienia obowiązków   Dyrektora  Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

 

 § 2.

Z dniem 10 sierpnia 2017 r. powołuję Pana Wojciecha Waszkiewicza  na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu .

 

 § 3.

 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.

 

 § 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09 sierpnia 2017 r. 

 

 

 

                                                          

 

Data powstania: czwartek, 17 sie 2017 12:30
Data opublikowania: piątek, 18 sie 2017 09:26
Data edycji: piątek, 18 sie 2017 09:26
Opublikował(a): Anna Milewska
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 483 razy
Ilość edycji: 1