BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – etap I Stacja Przeładunkowa

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 22 sierpnia 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 575431-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz – etap I Stacja Przeładunkowa. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 6 września 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 sie 2017 14:35
Data opublikowania: wtorek, 22 sie 2017 15:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 wrz 2017 07:48
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 921 razy