BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SESJA

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE, ŻE XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 30 SIERPNIA 2017 ROKU O GODZINIE 14:00 W SALI NR 15 URZĘDU MIEJSKIEGO W PISZU.

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2017 z obrad Sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja Burmistrza Pisza.
 6. Zapytania i wnioski sołtysów.
 7. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Piszu ze stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2016 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Profilaktyki i Terapii w Piszu za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na dofinansowanie wykonania zadania pn. „Przebudowa skrzyżowań dróg powiatowych w m.: Karpa, Stare Guty, Pogobie Średnie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pisz.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej we wsi Jagodne, gmina Pisz.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przeznaczenia mienia Gimnazjum Nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu oraz Gminnego Zespołu Szkół im. Papieża Jana Pawła II w Piszu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2017-2019 projektu „Pokonaj bariery z Piskim Klubem Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 22. Podjecie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
 26. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący Rady

         Lech Borak

Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 12:20
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 14:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 wrz 2017 07:30
Opublikował(a): Małgorzata Dykty
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 703 razy