BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 155/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1460/15 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00022912/0, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewa Rogowska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 22 września 2017 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2017 r.

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 09:22
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 12:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 427 razy