BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/17 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

        Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 2, oznaczonej nr działki 4/32 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr – OL1P/00019562/7, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Ewa Żmijewska,
2.    Członek komisji – Ewa Rogowska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz,
4.    Członek komisji – Marcin Ilewicz.
§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 12 października 2017 r.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2017 r.

Data powstania: środa, 6 wrz 2017 09:27
Data opublikowania: środa, 6 wrz 2017 12:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 187 razy