BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Pisza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za pierwsze półrocze 2017 roku

Pliki do pobrania: