BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Kwik, gmina Pisz,
Numer działki –  125/5,
Numer KW – 3593,
Powierzchnia nieruchomości –  3689 m²,
Opis nieruchomości – teren do wydzierżawienia z przeznaczeniem do użytkowania na cele rolne z możliwością udostępnienia części terenu na potrzeby ogólnodostępnego boiska sportowego,
Roczna wysokość czynszu – 184 zł.1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.

2. W/w nieruchomość zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, zatwierdzonym Uchwałą Nr L/634/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kwik, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76 poz. 1316 z dnia 16 czerwca 2011 r. położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 10.UP,ML – teren usług publicznych i obiektów zaspokajających potrzeby lokalnej społeczności, teren zabudowy letniskowej.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 października 2017 r. do dnia 24 października 2017 r.

Data powstania: wtorek, 3 paź 2017 08:01
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 14:21
Opublikował(a): Sylwia Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 153 razy