BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach”, została złożona jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Leszka Chmiela prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel, z siedzibą w Kielcach, przy ul. Ściegiennego 270, za łączną cenę 797.040,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel

ul. Ściegiennego 270

25-116 Kielce

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (797 040,00 : 797 040,00)x60x3 = 180,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: wydajność autopompy przy ciśnieniu 0,8 MPa (w litrach na minutę) – 20%:

Oferta nr 1 (2965 l/min) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: pojemność zbiornika wodnego (w litrach) oferowanego pojazdu – 20%:

Oferta nr 1 (2995 l) = 20 pkt x 3 = 60,00 pkt

Razem

300,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 6 paź 2017 11:55
Data opublikowania: piątek, 6 paź 2017 11:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 paź 2017 09:35
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 702 razy