BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki

Burmistrz Pisza informuje, iż w dniu 24 października 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 606494-N-2017 zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi na działkach o nr geod. 2/56, 2/49 w miejscowości Borki. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejszej stronie internetowej zostaje zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Termin składania ofert – 8 listopada 2017 r., godz. 10:00.

Poniżej treść ogłoszenia zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127) oraz pełna wersja SIWZ w wersji elektronicznej.

Data powstania: wtorek, 24 paź 2017 14:59
Data opublikowania: wtorek, 24 paź 2017 15:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 9 lis 2017 11:51
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 731 razy