BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 186/17 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

    Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości: zabudowanej budynkiem hydroforni, studnią głębinową i ogrodzeniem (działka nr 5/10) oraz terenu komunikacyjnego (działka nr 110/45) położonych w obrębie ewidencyjnym Wiartel, dla których w Sądzie Rejonowym w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr – OL1P/00028790/0 i OL1P/00037177/3, w składzie:

1.    Przewodniczący komisji – Marcin Ilewicz,
2.    Członek komisji – Ewa Żmijewska,
3.    Członek komisji – Ewelina Machnacz.

 


§2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 17 listopada 2017 r.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2017 r.

Data powstania: środa, 15 lis 2017 13:28
Data opublikowania: środa, 15 lis 2017 13:29
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 372 razy