BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 205/17 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w składzie:


1) Agnieszka Bartyzel – przewodniczący Komisji Przetargowej,


2) Arkadiusz Tomaszewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,


3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,


4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.


§ 2


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


 § 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2017 r.


BURMISTRZ PISZA


/-/ Andrzej Szymborski


 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 gru 2017 13:58
Data opublikowania: środa, 13 gru 2017 14:53
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 260 razy