BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŻ NA ZAPYTANIA NR 1-3 DO TREŚCI SIWZ

na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Do Zamawiającego w dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynęły zapytania nr 1-3 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej  „ustawą”  udziela odpowiedzi:

 

ZAPYTANIE NR 1:

Ad 1. Ilość kwiatów w jednej donicy 5 szt., gatunek do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Od 6.00 do 19.00 w okresie letnim do 21.00.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Tak.

Ad 9. Około 2 m3 na miesiąc.

Ad 10. Zamawiający.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem do umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

 

ZAPYTANIE NR 2:

Ad 1. Ilość kwiatów w jednej donicy 5 szt., gatunek do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Od 6.00 do 19.00 w okresie letnim do 21.00.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Tak.

Ad 9. Około 2 m3 na miesiąc.

Ad 10. Zamawiający.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem do umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

Ad 14. Tak.

 

ZAPYTANIE NR 3:

Ad 1. Ilość kwiatów w jednej donicy 5 szt., gatunek do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ad 2. Wykonawca.

Ad 3. W zależności od potrzeb danego terenu.

Ad 4. W zależności od przerastania trawy.

Ad 5. Wykonawca.

Ad 6. Od 6.00 do 19.00 w okresie letnim do 21.00.

Ad 7. Nie.

Ad 8. Tak.

Ad 9. Około 2 m3 na miesiąc.

Ad 10. Zamawiający.

Ad 11. Zgodnie z załącznikiem do umowy.

Ad 12. Nie.

Ad 13. Nie.

Ad 14. Do 3 m od powierzchni drogi.

Ad 15. Tak.

 

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

 

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

 

 

Załączniki:

- treść zapytań nr 1-3

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 19 gru 2017 12:54
Data opublikowania: wtorek, 19 gru 2017 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 gru 2017 08:11
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 656 razy