BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zamawiający – Gmina Pisz informuje, iż w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w przedmiocie zamówienia: „Odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz”, zostały złożone dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, przy ul. Olsztyńskiej, za łączną cenę 425.088,00 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.

Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ oraz według kryteriów przyjętych w SIWZ uzyskała najwyższą liczbę punktów, w wyniku czego wygrywa przetarg jako najkorzystniejsza złożona oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 1

KOMA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19c

19-300 Ełk

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 1 (425 088,00 : 635 040,00)x60x4 = 160,64 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20%:

Oferta nr 1 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 1 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt

Razem

320,64 pkt

 

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oferta nr 2

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Olsztyńska 3

12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium: łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – 60%:

Oferta nr 2 (425 088,00 : 425 088,00)x60x4 = 240,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie likwidacji dzikich wysypisk – 20%:

Oferta nr 2 (1 : 1)x20x4 = 80,00 pkt

Liczba pkt w kryterium: termin płatności faktury – 20%:

Oferta nr 2 (30 : 30)x20x4 = 80,00 pkt

Razem

400,00 pkt

 

Zamawiający informuje o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów.

Data powstania: piątek, 22 gru 2017 12:09
Data opublikowania: piątek, 22 gru 2017 12:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 2 sty 2018 07:19
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 649 razy