BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Karwik, gmina Pisz,
-Numer działki – 89/7,
-Numer KW – OL1P/00013709/8,
-Powierzchnia nieruchomości – 16500 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
- Roczna wysokość czynszu – 825 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren położony w obszarze użytków rolnych.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2018 r.

Data powstania: środa, 3 sty 2018 13:03
Data opublikowania: środa, 3 sty 2018 15:23
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 10:31
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 602 razy