BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. 1 Maja,
-Numer działki –  462/3,
-Numer KW – 13024,
-Powierzchnia nieruchomości – 248 m2,
-Opis nieruchomości - teren przeznaczony na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 463/1
-Roczna wysokość czynszu – 250,00 zł oraz 23 % podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie      w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2013 r. poz. 449 i 450), stanowi teren oznaczony symbolami 12.KDW – tereny dróg wewnętrznych o dostępie publicznym i 09.MW/U – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto  Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 18 stycznia 2018 r.

Data powstania: czwartek, 4 sty 2018 10:59
Data opublikowania: czwartek, 4 sty 2018 11:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 08:08
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 632 razy