BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Jagodne
Numer działki – cz. 113/23
Numer KW – OL1P/ 00013689/1
Powierzchnia nieruchomości –  5 m2,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do wydzierżawienia pod  ustawienie reklamy wielkoformatowej  o powierzchni 12 m2
Wysokość czynszu za cały okres dzierżawy – 1500 zł + 23 % podatku VAT

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42), do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres od dnia 1 lutego 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 31 P/U -  teren obiektów produkcyjnych, składy i magazyny oraz  zabudowa usługowa.

3. Czynsz za wydzierżawiony teren za cały okres dzierżawy należy uiścić w terminie do 31 marca 2018 roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.

4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3 stycznia 2018 r. do dnia 24 stycznia 2018 r.

Data powstania: poniedziałek, 8 sty 2018 14:21
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sty 2018 15:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 10:33
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 561 razy