BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

Zamawiający – Gmina Pisz na podstawie art. 94 ust. 3 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – unieważnia ww. postępowanie, z uwagi na fakt, iż Wykonawca, którego oferta została wybrana uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w postępowaniu nie złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu.                                                                                                            

UZASADNIENIE

Zamawiający wezwał Wykonawcę, którego oferta została wybrana, do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym” w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 12:00. W wyznaczonym terminie Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy.
W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

Data powstania: czwartek, 11 sty 2018 15:08
Data opublikowania: czwartek, 11 sty 2018 15:44
Data przejścia do archiwum: piątek, 19 sty 2018 08:08
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 652 razy