BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych w składzie:

1) Arkadiusz Tomaszewicz – przewodniczący Komisji Przetargowej,

2) Agnieszka Bartyzel – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,

3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,

4) Joanna Banach – członek Komisji Przetargowej.

 

 § 2

Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin Pracy Komisji Przetargowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ
/-/ Andrzej Szymborski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 17 sty 2018 10:51
Data opublikowania: środa, 17 sty 2018 10:54
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 sty 2018 10:25
Opublikował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Zaakceptował(a): Bartłomiej Sienkiewicz
Artykuł był czytany: 33 razy