BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

-Położenie nieruchomości – obręb Maldanin, gmina Pisz,
-Numery działek – 177, cz. 178/2, cz. 179/1 oraz 179/3,
-Numer KW – OL1P/00013234/,
-Powierzchnia nieruchomości – 27 054 m²,
-Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,
- Roczna wysokość czynszu – 1 353 zł.

1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość położona jest w obszarze gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi teren położony na obszarze rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia 8 lutego 2018 r.

Data powstania: czwartek, 18 sty 2018 12:27
Data opublikowania: czwartek, 18 sty 2018 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 lut 2018 15:24
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 294 razy